thuis i20162015u u2014u2013u2012201120102009u/i/ti2008i/u/t2007

19881985198019681967196619651964

Aforismen

  Het leven en de natuur

  Alles bestaat wezenlijk uit drie hoedanigheden: opbouw, afbraak en onderhoud. De verhouding van deze drie maakt op elk moment het verschil.
  (©) Ben Pirard - 2008-12-23

 

  Hersenwaarde

  Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ook mensen zonder academische graad over zo'n anderhalve kilo hersenen beschikken. Ze zijn uiteraard minder waard zonder dit kwaliteitslabel, tenzij na hun dood, voor verder onderzoek.
  (©) Ben Pirard - 2008-11-01

 

  Leken

  We zijn allemaal leken, namelijk in de specialismen waar we niet voor opgeleid zijn. Hoe hoger opgeleid in een specialisme, des te meer leek.
  (©) Ben Pirard - 2008-08-30

 

  Vrouwelijke priester

  Een man als voorganger bij een ritueel is enkel geschikt als hij zijn vrouwelijke kant voldoende heeft ontwikkeld om compleet mens te zijn. Anders krijg je teveel egovertoon en te weinig inleving, en is het beter een vrouw te nemen als priester.
  (©) Ben Pirard - 2008-08-27

 

  Inspiratie en transpiratie

  Wanneer de inspiratie opkomt, gaat mijn verstand soms kronkelen als een hoogzwangere vrouw, omdat de onderliggende geest naar buiten wil.
  (©) Ben Pirard - 2008-08-17

 

  Trots

  Trots is een goede eigenschap, als zij dient om de eigen persoonlijkheid stabiel te houden.
  (©) Ben Pirard - 2008-08-16

 

  De wereld

  De wereld, zoals de wetenschap en de zintuigen die kennen, is slechts een gecondenseerde wereld.
  De werkelijkheid is eindeloos ruimer.
  (©) Ben Pirard - 2008-08-12

 

  Religieus reveil?

  Zonder de religieuze omweg van de laatste paar duizend jaar zou de mens vandaag mogelijk al een heel eind verder in zijn evolutie staan. Maar enige tijdelijke verankering van de inflaterende geest van de Homo Sapiens was misschien wel nodig.
  (©) Ben Pirard - 2008-07-28

 

  De mens

  De menselijke soort is onder de primaten diegene die niet alleen artefacten voortbrengt, maar er voortdurend ook mee rondzeult en ze overal om zich heen smijt, tot op de maan en de andere planeten toe, en zich daarom koning van de kosmos waant, of toch dat beeld als toekomst buiten zichzelf huldigt.
  (©) Ben Pirard - 2008-07-26

 

  Cultuurhorizon

  De cultuurhorizon van academisch gevormden reikt doorgaans niet verder terug dan tot aan de Griekse stadstaten en hoogstens de Anatolische natuurfilosofen. Over de beschavingen die daaraan vooraf zijn gegaan, en waar de Griekse zelf op steunt, is vaak heel weinig geweten.
  (©) Ben Pirard - 2008-07-13

 

  Vrouwen

  Vrouwen vragen om geleid te worden, niet omdat ze vrouwen zijn, maar omdat we ze zo hebben opgevoed, al duizenden jaren lang.
  (©) Ben Pirard - 2008-07-12

 

  Cultuurbeschouwing

  Wat iemand over een andere cultuur zegt, reflecteert veel van zijn eigen cultuur.
  (©) Ben Pirard - 2008-06-22

 

  Perfectie

  Niets is perfect. Enkel het Niets is perfect. Het is perfect symmetrisch en homogeen in alle denkbare richtingen. Alles wat ervan afwijkt, het iets, is imperfect. Imperfectie ontstaat dus uit de perfectie. En alles neigt naar die perfectie, wij ook. Men kan ze dus best maar nooit bereiken, want dan is er niets meer. Men kan ze wel benaderen, maar dient best op veilige afstand te blijven, om er niet geheel door opgeslokt te raken
  (©) Ben Pirard - 2008-06-12

 

  Culturele overdracht

  Overdracht van cultuur van de ene generatie op de andere is een even delicaat proces als overdracht van genetische informatie van DNA binnen de cel. Er kunnen fouten gebeuren en delen vergeten worden. Culturen zijn al ten onder gegaan aan het geweld van onbegrip tengevolge van laksheid in culturele overdracht, zoals ook cellen en organismen ten onder gaan aan foute genenoverdracht. Tegelijk biedt dit mechanisme bovendien nog de geringe kans op mutatie ten goede.
  (©) Ben Pirard - 2008-05-14

 

  Collectief onbewuste

  Het collectief onbewuste wordt gedragen door individuen die zich al dan niet in bepaalde verbanden organiseren of bij bestaande aansluiten. Zij kunnen zich bewust of onbewust daartoe aangetrokken voelen, gedreven door hun individuele basisovertuiging. Binnen de collectiviteit kunnen deze individuen wel bewust drager zijn, terwijl de collectiviteit (CPM) er zich niet bewust van is.
  (©) Ben Pirard - 2008-05-14

 

  Woorden, woorden en woordenÖ

  Het is veel beter maar weinig woorden te kennen met hun volle betekenis, dan veel woorden te kennen zonder ze te beleven. De betekenis van een woord is immers niet de verwijzing naar andere woorden, maar de verwijzing naar woordloze kennisstructuren van de werkelijkheid.
  (©) Ben Pirard - 2008-05-04

 

  Shock

  Zolang men geshockeerd kan raken, heeft men nog niet de volledige waarheid in zicht. Verdere ontwikkeling is dan nog mogelijk.
  (©) Ben Pirard - 2008-04-26

 

  Wat is verlichting?

  Verlichting is meer dan slim en wijs zijn. Je weet wat slim is, dat is zoals jij bent.
  Wijs zijn is meer dan slim zijn. Als je slim genoeg bent, kan je wijs worden, en als je wijs bent, ben je slim genoeg.
  Verlicht zijn is meer dan wijs zijn. Als je wijs genoeg bent, kan je verlicht worden, en als je verlicht bent, ben je wijs en slim genoeg.
  Meer is niet nodig.
  (©) Ben Pirard - 2008-04-23

 

  Universeel denken

  Evolutionair zijn hersenen van mensen overal en altijd ongeveer hetzelfde en werken er in de geest dezelfde wetmatigheden. Op de lange termijn, en op grote schaal gezien, komen dan ook dezelfde ontwikkelingen in gemeenschappen voor, en stuit men op dezelfde universele ideeŽn.
  (©) Ben Pirard - 2008-04-05

 

  Pakketjes wijsheid

  Mijn boeken bevatten pakketjes wijsheid, die klaar liggen voor het type kennisbijtjes, die ze willen oppikken.
  (©) Ben Pirard - 2008-04-06

 

  Geest en brein

  Zit de geest in het brein, of zit het brein in de geest?
  Het brein is een vorm waarin de geest zich organiseert.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-25

 

  Tussen de oren

  Het zit allemaal tussen de oren,
  zelfs de oren.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-25

 

  Dementie

  Niemand die weet wat dementie is.
  Maar we hebben er een woord voor, dus denken we dat we het controleren.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-24

 

  Begin en einde

  Alles wat begint, heeft ook een eind. Het is een voorrecht het einde te mogen zien van dat wat men heeft weten beginnen. Het betekent dat men zolang al geleefd heeft.
  All that has a beginning must come to an end. It's a privilege to see the end of what one knew to begin. It means one has lived that long. (©) Ben Pirard - 2008-03-23

 

  Massa

  De dictatuur van de massa, de getallenobsessie, de dominantie van de linker hersenhelftÖ Ooit betert het nog wel, misschien.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-22

 

  Hersenen

  Gebruik je hersenen betekent: gebruik ook je rechterhersenhelft.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-22

 

  Verandering

  De dingen veranderen niet van buiten af. Ze veranderen van binnenuit. Mensen ook. Er is voortdurend verandering binnenin. Het resultaat komt aan de oppervlakte soms.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-02

 

  Veertigers

  Tegen jongere mannen moet men niet meer vechten. Ze vechten al tegen zichzelf.
  (©) Ben Pirard - 2008-03-01

 

  Pijnlijk

  Er is iets in het onbewust collectief geheugen, waar mannen niet aan herinnerd willen worden.
  (©) Ben Pirard - 2008-01-29

 

  Eigen wereld

  Ik leef in mijn eigen wereld, ja. Niet in die van anderen.
  (©) Ben Pirard - 2008-01-22

 

  Mannen en macht

  Mannen en macht. Het zal ook nooit echt bij elkaar passen.
  En intussen worden enkel nog zwakke vrouwen geselecteerd, al duizenden jaren lang.
  (©) Ben Pirard - 2007-12-30

 
thuispagina Laatste wijziging: door B.Pirard (©) 26 december 2008 09:59 , email contact - CopiŽren toegelaten mits bronvermelding -