thuis u2016u/tu2015u/t201420132012u2011i2010200920082007

20062005200420032000199619931992

19881985198019681967196619651964

19881985198019681967196619651964

Aforismen

  Onthouden

  Onthouden is kennis voor jezelf achter houden.
  (©) Ben Pirard - 2010-10-03

 

  Apenstreken

  In feite haalt Homo Sapiens voor 98% apenstreken uit, die hij zou laten, indien hij zichzelf echt goed zou kennen. De planeet zou daar ook wel bij varen.
  (©) Ben Pirard - 2010-10-04

 

  Waarheid

  Waarheid is een verwijzing naar echtheid. Echtheid is dat wat oorspronkelijk aan de basis van alles ligt, het authentieke.
  (©) Ben Pirard - 2010-10-03

 

  Vrouwen

  Vrouwen zijn niet echt wat mannen er zich van voorstellen.
  Ze leven in een geheel eigen, geheimzinnige, rijke wereld; zoals mannen in hun, beperkte, wereld leven.
  (©) Ben Pirard - 2010-10-02

 

  Vertrouwen in de wetenschap

  Hoe kunnen we ooit de wetenschap volledig vertrouwen, als deze telkens vandaag zegt dat de wetenschap van gisteren fout was.
  (©) Ben Pirard - 2010-09-23

 

  Manieren van kennisverwerving

  Er zijn minstens een vijftal manieren van kennisverwerving, die elkaar niet uitsluiten, maar kunnen aanvullen en corrigeren. Naast de wetenschappelijke benadering zijn er het zuiver redeneren met inductie en deductie op basis van bestaande kennis, de ervaring, de aha-erlebnis, de inspiratie vanuit intuïtie, de schouwing in mystieke toestand… Alle hebben ze hun voordelen, nadelen, mogelijkheden en beperkingen, en vaak ook hun eigen gebied van onderzoek. Het is daarom zonde ze niet allemaal toe te passen.
  (©) Ben Pirard - 2010-09-20

 

  Die moet ik onthouden

  Mijn geheugen is niet zo bijster. Daarom ook schrijf ik dingen op.
  (©) Ben Pirard - 2010-09-16

 

  Magie

  Magie is datgene wat er is buiten de betreden paden van het rationele, met die paden inbegrepen.
  De vaste denkpaden zijn al wonderlijk op zich, maar daarbuiten is er ook een hele wondere wereld, die in feite veel groter is dan het netwerk van paden dat erdoorheen gelegd is in een poging hem af te bakenen.
  Veel meer is mogelijk, dat we (nog) niet (/meer) weten, buiten de betreden paden van de werkelijkheid.
  Wie nooit die paden durft te verlaten, zal het ook nooit weten.
  (©) Ben Pirard - 2010-09-08

 

  Voelen

  Blijf je gevoel volgen, zelfs al ben je gedoctoreerd.
  (©) Ben Pirard - 2010-08-17

 

  Allergie

  Een allergie is een signaal dat de verzadigingsdrempel voor bepaalde afvalstoffen bereikt is.
  (©) Ben Pirard - 2010-08-10

 

  Doorstaan (perstase)

  Vanuit de kosmos projecteer Ik Me zo klein dat ik gefocust op een bolletje stof kan rondwandelen.
  Van op Aarde projecteer ik mezelf zo groot, dat ik de hele kosmos kan omvatten.
  (©) Ben Pirard - 2010-07-19

 

  Studie

  Ik ben een Livingstone die in de jungle geamuseerd toekijkt waarmee Homo Sapiens zich zoal onledig houdt.
  (©) Ben Pirard - 2010-07-11

 

  Intuïtie

  Intuïtie is de prognose kunnen lezen die een onbelemmerd onderbewustzijn stelt,
  (op basis van bewust of onbewust gekende feiten en/of waarnemingen).
  (©) Ben Pirard - 2010-07-01

 

  Aalmoezen

  Door aalmoezen te schenken, voedt men zowel de arme als zijn armoede.
  (©) Ben Pirard - 2010-06-27

 

  Autisme

  Dat ik autist ben ligt niet aan mezelf, maar aan de perceptie van anderen.
  (©) Ben Pirard - 2010-06-25

 

  Wetenschappelijke beperking

  Wetenschap is leuk speelgoed om binnen mee te spelen, tussen de veilig afgebakende muren van de rede. Zodra men er mee buitenkomt dreigt het snel brokken te maken of zelf stuk te gaan.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-08

 

  Van morgen tot gisteren

  Toekomst is het veranderlijke, verleden het onveranderlijke. Heden is de verandering.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-06

 

  Betrouwbaarheid van bronnen

  Er is geen enkele betrouwbare bron die beweert dat wetenschappelijke bronnen betrouwbaarder dan andere zouden zijn, tenzij de wetenschap zelf. Zuivere filosofen zijn hierover een andere mening toegedaan.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-27

 

  'Wetenschappelijke' geschiedschrijving

  Als een zoölogisch werk over een bepaalde diersoort, dat enkel het uiterlijk en gedrag van de wijfjes zou behandelen, wetenschappelijk onverantwoord zou zijn, waarom zou een geschiedenis van de mensheid die het vooral over vechtende mannetjes heeft dan wetenschappelijk zijn?
  (©) Ben Pirard - 2010-05-23

 

  De ideale tuin

  Creativiteit, schoonheid en intelligentie gaan samen in de ideale tuin. Men ziet er de creativiteit van de schoonheid van intelligentie, de schoonheid van creativiteit met intelligentie, de intelligentie van creativiteit in schoonheid.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-22

 

  Rust en actie

  Laat rusten wat wil rusten, en rust mee. Laat werken wat wil werken en werk mee.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-22

 

  Cultuurbasis

  Cultuur steunt op collectieve lagen onbewuste associaties in de individuele geesten.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-20

 

  Mannen en vrouwen

  Omdat vrouwen zowel het vrouwelijke als een deel van het mannelijke in zichzelf hebben ontwikkeld, zijn ze onweerstaanbaar voor mannen, die enkel het mannelijke hebben ontwikkeld.
  (©) Ben Pirard - 2010-05-13

 

  Geschiedenisboeken

  Om snel de waarde van een geschiedenisboek te kennen, hoeft men alleen het aantal pagina's dat over vrouwen gaat te delen door het aantal pagina's dat over mannen gaat.
  Is het quotiënt kleiner dan 1, dan is het waardeloos.
  (Voor encyclopedieën is dezelfde vuistregel van toepassing).
  (©) Ben Pirard - 2010-05-03

 

  Hersenhelften

  Grote wetenschappers gebruiken óók hun rechter hersenhelft (Darwin, Einstein…).
  Grote kunstenaars gebruiken óók hun linker hersenhelft (Bach e.v.a.…)
  (©) Ben Pirard - 2010-04-29

 

  Rijkdom

  Rijkdom is tenslotte een kwestie van impulsen. Hoe gevoeliger je bent, des te minder heb je er nodig. Dat laatste is geestelijke rijkdom.
  (©) Ben Pirard - 2010-04-27

 

  Lijden

  We lijden allen aan veelheid.
  (©) Ben Pirard - 2010-04-21

 

  Wereldbeeld

  Academische geborneerdheid inzake cultuur, in ruimte en tijd, zorgt voor een onvolledig en globaal vertekend wereldbeeld, dat dan als 'wetenschappelijk' bestempeld wordt.
  Indien men de werkelijkheid wetenschappelijk wil benaderen, dan dient dat ook integraal te gebeuren, en niet beperkt subjectief of opportunistisch.
  (©) Ben Pirard - 2010-04-16

 

  Werktijd

  Werktijd is ook leeftijd. Het werkbare mag dus ook leefbaar zijn.
  (©) Ben Pirard - 2010-04-15

 

  Alleenwonen

  Het voordeel van alleenwonen, is dat als je iets verlegt, het er 's anderendaags nog steeds ligt.
  Het nadeel is, dat als je iets verlegt, het er 's anderendaags nog steeds ligt.
  (©) Ben Pirard - 2010-04-15

 

  Wetenschap en zintuigen

  De wetenschappelijke constructie is als een gekantelde kennispiramide die slechts op één enkel punt steunt: zintuiglijke waarneming. Neemt men dat steunpunt weg, dan stort zij als een kaartenhuis in elkaar…
  (©) Ben Pirard - 2010-04-01

 

  Scheppen

  Alvorens iets te scheppen is het best eerst ruimte te scheppen
  (©) Ben Pirard - 2010-03-26

 

  Mythologie als momentopname van kennis

  Iedere mythologie is de momentopname van een eigen versie van de realiteit of deel ervan, in de stijl van de tijd.
  © Ben Pirard - 2010-01-31

 

  Wetenschap en kennis

  De alomgeprezen 'wetenschap' van vandaag drijft als een klontje boter van kennis in een oceaan van boterolie die zij niet kent, noch als kennis beschouwt.
  © Ben Pirard - 2010-01-30

 

  Standaard

  Zoals je ooit dacht dat het ouderlijk gezin het meest hoogstaand en de normale standaard was, toen je er in zat, zo ook denk je dat de eigen cultuur de meest gevorderde en de norm is, tot je er van los komt.
  © Ben Pirard - 2010-01-07

 
thuispagina Laatste wijziging: door B.Pirard (©) 9 oktober 2010 11:23 , email contact - Copiëren toegelaten mits bronvermelding -