thuis i20162015u/t20142013u2012u/i/ti20112010200920082007

20062005200420032000199619931992

19881985198019681967196619651964

19881985198019681967196619651964

Aforismen

  Great-Britain

  Often, also when still negotiating on European aviation issues at international conferences, I have asked myself: at what side of the Atlantic your island is actually located.
  (©) Ben Pirard - 2011-12-09

 

  Jehovagetuige

  Jehovagetuige: Staat u wel eens stil bij de Schepper?
  Antwoord: Daar sta ik heel vaak bij stil. U blijkbaar ook. Veel succes daarmee!
  JG:hm?
  (©) Ben Pirard - 2011-12-07

 

  Religie en macht

  Religie en macht schijnen nooit ver van elkaar verwijderd.
  (©) Ben Pirard - 2011-11-18

 

  Wachten

  Wachten in ongeduld wijst op sterke binding.
  (©) Ben Pirard - 2011-11-16

 

  Boeken

  Ik schrijf mijn eigen boeken. Niet die van anderen.
  (©) Ben Pirard - 2011-10-14

 

  Macrohistorie

  De geschiedenis was al tienduizend jaar bezig, toen enkelen op het idee kwamen ze te gaan beginnen opschrijven…
  (©) Ben Pirard - 2011-10-07

 

  Relativiteit

  Alles wat snelheid heeft, heeft ook traagheid.

  Hoe meer snelheid iets heeft, hoe meer het zich in één specifieke hoofdrichting beweegt. Een hobbelkar beweegt zich in allerlei richtingen, waaronder voornamelijk voorwaarts. Iets met hoge snelheid heeft hoge traagheid in de richtingen die de hoofdrichting kruisen of er tegengesteld aan zijn. Een stroom beweegt zich snel voorwaarts en is moeilijk zijwaarts te verleggen. Iets lijkt sneller naarmate het zich in een specifieke onderscheiden richting beweegt. Als het die richting zou kunnen beperken tot een denkbeeldige lijn, dan zou het oneindig snel zijn. Een lichtstraal is niet oneindig snel, ze beweegt zich in een richting die voornamelijk voorwaarts is, maar kronkelt intussen naar alle andere richtingen, want het is een trilling.

  (©) Ben Pirard - 2011-09-26

 

  Levensimpulsen

  Iedere geringste impuls betekent een verandering in het fundamentele elektromagnetische veld. Dit veld is de vormresultante van een oneindigheid aan tintelende impulsen. Voor zover iemand een afgezonderd individu van dit veld is, zijn het de eigen diepste impulsen.
  (©) Ben Pirard - 2011-09-10

 

  Wereldvreemd?

  Hangt er maar van af wat je met 'wereld' bedoelt…
  (©) Ben Pirard - 2011-08-24

 

  Bewustzijn en materie

  Waarom zouden er uit trillende energie atomen ontstaan om uit die atomen trillende energie van gedachten te laten ontstaan en dan bewustzijn? Het is logischer dat gedachten al in de eerste trillende energie zitten, en dat bewustzijn al in de energie zit die materie vormt.
  (©) Ben Pirard - 2011-08-11

 

  Levend of niet?

  De wetenschap heeft moeite met het onderscheid tussen levend en niet-levend, of de overgang van anorganisch naar organisch. Uiteraard, want het leven zit al diep in alles, ook in het 'niet-levende'. Het drukt zich alleen overal en altijd weer anders uit.
  (©) Ben Pirard - 2011-08-07

 

  Ziekenhuizen

  Ziekenhuizen zijn de tempels van deze tijd. Men brengt er offers, zoekt er vertroosting en genezing, brengt er bloemen heen, en iedereen moet er minstens eens in zijn leven naartoe. De meesten worden er tegenwoordig voor alle zekerheid ook al geboren.
  (©) Ben Pirard - 2011-07-26

 

  Gezonde lucht

  Zuivere lucht is het belangrijkste voedsel. Al de rest is om het lichaam te leren ermee om te gaan.
  (©) Ben Pirard - 2011-07-08

 

  In de ban van de man

  Onze wereld is in de ban van de man.
  (©) Ben Pirard - 2011-07-07

 

  Wijsheid

  Wijsheid kent geen woorden.
  (©) Ben Pirard - 2011-06-23

 

  Schrijven

  Schrijven is kennis uitvoeren.
  (©) Ben Pirard - 2011-06-16

 

  Zoeken en vinden

  Wat je niet zoekt, zal je ook zelden vinden. En komt het je onverwachts toch voor de voet, dan vind je het misschien wel een steen des aanstoots.
  (©) Ben Pirard - 2011-05-05

 

  Godsdienst

  Godsdienst is vaak vooral het recycleren van angst.
  (©) Ben Pirard - 2011-04-20

 

  Archeologie

  De toets van de historiografie is de archeologie.
  (©) Ben Pirard - 2011-03-31

 

  Krompraterij

  Steeds meer heb ik de neiging om te zwijgen, als ik zie hoe zij die voortdurend spreken zich overgeven aan krompraterij.
  (©) Ben Pirard - 2011-03-31

 

  Intuitief leven

  Het meeste van wat ik in mijn leven gedaan heb, ook mijn werk, was op intuďtie gebaseerd. Of op kennis, die was ontstaan op basis van intuďtie.
  (©) Ben Pirard - 2011-03-25

 

  De geweldmaatschappij

  Bij internationale gewelduitbarstingen is plots de mannenmaatschappij weer helemaal terug. Alsof er nooit iets anders geweest is.
  (©) Ben Pirard - 2011-03-22

 

  Identiteit

  Een mens heeft in feite niet meer identiteit dan een versgevormde keutel.
  (©) Ben Pirard - 2011-02-12

 

  Na wijsheid liefde

  Liefde begint waar wijsheid eindigt.
  (©) Ben Pirard - 2011-02-05

 

  Wijsheid na kennis

  Wijsheid begint pas waar kennis eindigt.
  (©) Ben Pirard - 2011-02-04

 

  Moderne heksenvervolging

  Auteurs die de hypothese van een vrouwelijke oercultuur brengen wacht vanuit de mannelijk gedomineerde academische wereld in grote lijnen hetzelfde lot. Hun werk wordt eerst kapot geanalyseerd en bediscussieerd, vervolgens wordt het op basis van enkele uitvergrote details in zijn geheel verworpen, en tenslotte, wanneer niemand nog reageert, zoveel mogelijk verder genegeerd. Wie het waagt er dan nog naar te verwijzen wacht hoon, academische vingerwijzing en isolatie. Dit is de moderne vorm van heksenvervolging.
  (©) Ben Pirard - 2011-01-13

 

  Babywhisperer

  Na een dogwhisperer hebben we misschien ook behoefte aan babywhisperers en peuterfluisteraars.
  (©) Ben Pirard - 2011-01-09

 

  (Pseudo)wetenschap

  Niet alle pseudowetenschap is definitief pseudowetenschap, en niet alle wetenschap is definitief wetenschap.
  Bovendien zitten er pseudowetenschappers in de wetenschap, en wetenschappers in de pseudowetenschap.
  (©) Ben Pirard - 2011-01-03

 
thuispagina Laatste wijziging: door B.Pirard (©) 10 dec 2011 19:32 , email contact - Copiëren toegelaten mits bronvermelding -